EVLATLIĞA KABUL EDİLME

13. EVLATLIĞA KABUL EDİLME Günümüzde İncil’e dayanmayan modern teolojinin en büyük hatalarından birisi, günahın Tanrı ve insan arasında büyük bir engel oluşturduğunu fark edememeleridir. Bu nedenle, Tanrı’nın tüm insanlığın babası olduğunu ve bunun sonucu olarak bizim O’nun evlatları olduğumuzu ilan etmekte sakınca yoktur. İsa, modern teoloji öğretisini Yuhanna 8:42-47’de kesin

Continue reading

AKLANMA

12.AKLANMA Aklanma, Tanrı’nın suçlu durumdaki günahkâr kişiyi doğru saydığı, yasanın adil gereklerini yerine getiren yüce eylemidir. Aklanma Mahkûmiyeti Kaldırır Aklanma, mahkûmiyetin zıttı dır. Bizler günahımız yüzünden Tanrı tarafından yargılandık (Yuhanna 3:18-20) Aklanma, Tanrı yargısı bizleri davadan beraat ettirir. Masum olduğumuzu söylemez, çünkü masum değiliz; ama beraat ederiz. Mahkûm edilmeyiz, fakat

Continue reading

GÜNAHIN ESARETİNDEN ÖZGÜR OLMA

11. GÜNAHIN ESARETİNDEN ÖZGÜR BIRAKILMA Kutsal Yazıların insanın ruhsal durumu için yaptığı diğer bir tanım, insanın günaha köle olduğudur. (Romalılar 6:20, 2.Petrus 2:19) Ruhsal olarak ölü olan insanın yeniden doğuşa ihtiyacı olduğu gibi, günaha köle olan insanın da kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Kurtuluş, kefaretin ödenmesiyle, günaha kölelikten serbest bırakılma anlamına gelir.

Continue reading

BARIŞTIRMA

10. BARIŞTIRMA: GÜNAHIN DÜŞMANLIĞINI KALDIRMAK Kutsal Kitap insanın günaha köle olduğunu ve bu yüzden de Tanrı’ya düşman olduğunu söyler. Tanrı’nın buna verdiği cevap, iki insan arasında önceden beri var olan düşmanlığı kaldırarak, onları bir araya getirme anlamına gelen barıştırmadır. Mesih’in işinden ve görevinden bahsederken bir ‘’barıştırma’’ eylemi olarak bahseder. (Romalılar

Continue reading

TÖVBE VE İMAN

9. TÖVBE VE İMAN: GÜNAHTAN TANRI’YA DÖNÜŞ Gerçek imanın olduğu yerde, kaçınılmaz olarak tövbe de olacaktır. Bazen hangisinin önce geldiği sorulmaktadır. Bu anlamsız bir sorudur, çünkü tövbe ve iman birbiriyle bağlantılıdır. Birinin olmadığı yerde, öteki de söz konusu olmaz. Tövbenin iki unsuru vardır; günahtan dönüp Tanrı’ya yönelmek (Elç İşl 3:19)

Continue reading

YENİDEN DOĞUŞ

8. YENİDEN DOĞUŞ: YENİ BİR RUHSAL DOĞUŞ İsa Nikodim’e ‘’Yeniden doğmalsınız’’ (Yuhanna 3:7) dediğinde, yeniden doğuşa olan gereklilikten bahsetmekteydi. İncil, günah içinde ölü olan insanlara bunu işaret eder. (Efesliler 2:1) ‘’Ölü’’ çok güçlü bir kelimedir. Ölülüğün dereceleri yoktur. Eğer ölüyseniz, durumunuzu değiştirmek için hiçbir şey yapamazsınız. (Yeremya 13:23) Tabuttaki ölü

Continue reading

LÜTUF

7. LÜTUF: TANRI’NIN HAK ETMEYENLERE OLAN MERHAMETİ (Romalılar 3:20, Efeslilier 2:8-9, Titus 3:5) Kurtuluşun etkili olabilmesi için, Tanrı tarafından kabul edilir nitelikte olması gerekmektedir. İncil’deki anahtar kelimenin lütuf olmasının sebebi budur, çünkü Tanrı kendisinin sağlamış olduğu kurban olan Rab İsa Mesih’ten hoşnut olur. Eğer Lütuf kelimesinin Yeni Antlaşmadaki anlamını anlayamazsak,

Continue reading

KEFARET

6.KEFARET: TANRI GÜNAHLA UĞRAŞIYOR Kefaret öğretisi, Rab İsa Mesih’in ölümünün anlamının Kutsal Kitap’a göre anlatımıdır. Kefaret, Tanrı’nın insan günahına olan cevabıdır. Bizim günahkârlığımıza ve suçluluğumuza karşı verilen tek etkili cevaptır. (1.Petrus 2:23, Romalılar 5:8, Yuhanna 19:11) Mesih’in çarmıhtaki ölümü, tamamen Tanrı’nın takdirindedir ve zamanın öncesizliğinde planlanmıştır. Mesih çarmıha gerildiğinde, O’nu

Continue reading

GÜNAH

5.GÜNAH: TANRI’NIN YASASINI ÇİĞNEMEK Eğer müjdeyi anlamak istiyorsak Yaratılış 3. Bölümü anlamamız gerekir. İncil de süregelen her şey, Aden Bahçesi’nde gerçekleşen olayların sonucu gerçekleşir. Bu olay efsane değil gerçektir. Sorumluluğumuz Yaratılış 3. Bölümde, şeytanın günahın arkasında olduğunu açık bir şekilde ifade edilmiştir; fakat bu bizler için bir mazeret değildir ve

Continue reading

ÜÇLÜ BİRLİK NEDİR ?

4.ÜÇLÜ BİRLİK ‘’Üçlü Birlik’’ kelimesi Kutsal Kitap’ta yer almaz, fakat bu kavram Kutsal Yazılarda Yaratılış 1:26’dan Matta 28:19 kadar her yerde mevcuttur. Üçlü Birlik, Tanrı’nın ‘’üçlüğü’’; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh oluşudur. Bizler üç Tanrı’ya inanmıyoruz. Kutsal Yazılar sadece tek bir Tanrı olduğu konusunda oldukça açıktır. (Yasanın Tekrarı 6:4- 1.Timoteos

Continue reading