İKİNCİ GELİŞ

14.İKİNCİ GELİŞ
Mesih’in dünyaya ikinci gelişinden, Yeni Antlaşmada 318 kez bahsedilmiştir. Fakat aynı zamanda tartışmaya oldukça açık bir öğretidir. Bunun ilk sebebi, Kutsal Yazılar bizlere Rabbin ne zaman döneceğini söylemiyor oluşudur. Oldukça açık bir biçimde, zaman ve tarih vermekten kaçınmıştır. (1.Selanikliler 5:1) ikinci geliş aniden beklenmedik biçimde olacaktır.
Mesih tekrar geldiğinde, bu kişisel ve fiziksel bir geliş olacaktır. (1.Selanikliler 4:16) İbraniler 9:28 Rabbimizin ilk ve ikinci gelişini karşılaştırır. İlk geliş bizim günahlarımız ile uğraşmak içindi. Bu, İsa’nın bir hizmetkâr; bir insan olarak gelmesini gerektiriyordu. Kendisini alçaltmalıydı. Fakat ikinci geliş, bizlere tamamlanmış olan kurtuluşumuzu vermek için olacaktır. O Kralların Kralı ve Rab’lerin Rabbi olarak zafer içerisinde gelecektir.
Teselli
Bu öğreti, Hıristiyanlar için harika bir teselli kaynağı olmalıdır. (1.Selanikliler 4:18) Bu gerçekle -birbirimizi teselli etmemiz söylenmektedir. Çatışmalar üzüntü ve acılar bu dünyada daima olacaktır. Fakat Kutsal Kitap bizlere sıkıntılarımızla övünmekten bahsetmektedir. (Romalılar 5:3) Mesih, halkı için tekrar gelecek ve bizleri cennette O’nunla birlikte olmamız için yanına alacaktır. (Romalılar 8:18)
‘’Rabbin gelişinden zevk duyan kişi, O’nun gelişinin uzak olmadığını savunan ya da yakın olduğunu söyleyen kişi değildir; O’nun gelişini içten bir imanla, sadık bir umutla ve ateşli bir sevgiyle bekleyen kişidir.’’
Augustine

Post a comment

});