İKİNCİ GELİŞ

14.İKİNCİ GELİŞ Mesih’in dünyaya ikinci gelişinden, Yeni Antlaşmada 318 kez bahsedilmiştir. Fakat aynı zamanda tartışmaya oldukça açık bir öğretidir. Bunun ilk sebebi, Kutsal Yazılar bizlere Rabbin ne zaman döneceğini söylemiyor oluşudur. Oldukça açık bir biçimde, zaman ve tarih vermekten kaçınmıştır. (1.Selanikliler 5:1) ikinci geliş aniden beklenmedik biçimde olacaktır. Mesih tekrar geldiğinde, bu kişisel ve fiziksel […]

Continue reading

EVLATLIĞA KABUL EDİLME

13. EVLATLIĞA KABUL EDİLME Günümüzde İncil’e dayanmayan modern teolojinin en büyük hatalarından birisi, günahın Tanrı ve insan arasında büyük bir engel oluşturduğunu fark edememeleridir. Bu nedenle, Tanrı’nın tüm insanlığın babası olduğunu ve bunun sonucu olarak bizim O’nun evlatları olduğumuzu ilan etmekte sakınca yoktur. İsa, modern teoloji öğretisini Yuhanna 8:42-47’de kesin bir biçimde çürütmektedir. Bir günahkâr, […]

Continue reading

BARIŞTIRMA

10. BARIŞTIRMA: GÜNAHIN DÜŞMANLIĞINI KALDIRMAK Kutsal Kitap insanın günaha köle olduğunu ve bu yüzden de Tanrı’ya düşman olduğunu söyler. Tanrı’nın buna verdiği cevap, iki insan arasında önceden beri var olan düşmanlığı kaldırarak, onları bir araya getirme anlamına gelen barıştırmadır. Mesih’in işinden ve görevinden bahsederken bir ‘’barıştırma’’ eylemi olarak bahseder. (Romalılar 5:10, 2.Korintliler 5:18-20, Efesliler 2:16, […]

Continue reading

});